FAT POET

FAT POET

 

พศ.2551   วัยรุ่นไทยเขียนข้อความถึงกันมากขึ้น    MSN.กลายเป็นอีก1ช่องทางสื่อสารให้ได้แชทกัน    บ้างก็มี HI5  MY SPACE ไว้โพสข้อความกัน  ภาษาวัยรุ่นคำฮิตติดปากเกิดขึ้นมากมายและเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ   เด็กแว๊น  งานเข้า  แอ๊บแบ๊ว   ซะงั๊น  เหล่านี้กลายเป็นกลายมาเป็นภาษาเขียนของวัยรุ่นเมื่อสื่อสารถึงกัน  ซึ่งภาษาดังกล่าวส่งส่วนใหญ่ มักมาจากการแชทอินเตอร์เนต  หากแต่ วรรณศิลป์ที่สละสลวย ในภาษาไทย คำที่เรียงร้อยด้วยสัมผัสอันวิจิตรไพเราะกำลังจะหายไป  กลอนแปด  กาพย์ยานี11  โคลงสี่สุภาพ   ฉันท์   อยู่ไกลจากชีวิตประจำวันพวกเค้า   FAT RADIO ขอเสนอ ความไพเราะที่คุณสัมผัสได้ จากศิลปะการใช้ภาษาตาม

ฉันทลักษณ์ ใน FAT POET

 

FAT POET  คืออะไร

กิจกรรมที่ว่าด้วยการแต่งบทกลอนให้ถูกตามฉันทลักษณ์ในรูปแบบ โคลง ฉันท์ กาพย์ กลอน โดยให้คนฟังทางบ้านเป็นคนแต่งแล้วนำบทกวีนั้นมาอ่านออกอากาศทางแฟตเรดิโอ  โดย จะกำหนดโจทย์สัปดาห์ละเรื่อง ซึ่งเป็นโจทย์เกี่ยงกับ ศิลปิน คนดัง ดีเจ หรือเหตุการณ์ที่วัยรุ่นสนใจ  โดยทุกวันจันทร์ จะบอกโจทย์ประจำสัปดาห์  พร้อมเปิดชิ้นงานตัวอย่าง  สมมุติว่า โจทย์ คือ  อพาร์ทเม้นท์คุณป้า ( ชื่อวง)

(กาพย์ยานี11 อพาร์ทเม้นท์คุณป้า)

   อพาร์ทเม้นท์คุณป้า    ปั๊ม บอล จ้า ตุลย์ และใหม่

   เล่นคอนเสิร์ตที่ไหน    ประทับใจไม่ลืมเลือน

  เพลงติดชาร์ตหลายเดือน   เหล่าแฟนเพลงก็เหมือนเพื่อน

  มาเชียร์ไม่ต้องเตือน         มากันเกลื่อนเต็มเวที             

ประกาศผลสุดยอดกวีประจำสัปดาห์ทุกวันศุกร์

 

 

 

 

การออกอากาศ

จ- ศ  ช่วงดีเจเอ้ วรายุทธ  เทพฤทธิ์     22.30-22.45 น.

 

โจทย์ ประจำสัปดาห์  แต่งกลอน8 สองบท ในหัวข้อ

หนังที่คุณรัก

รางวัลบัตรภาพยนตร์HOUSE RCAฟรีตลอดปี ดูกี่เรื่องก็ได้ กี่รอบก็ได้  บ่อยแค่ไหนก็ได้ 

ตัวอย่าง

FAT POET  ตัวอย่าง

มีหนังเรื่องหนึ่งซึ่งผมรัก           ได้รู้จักตัวตนค้นส่วนลึก

จุดประกายเผยความนัยได้รู้สึก  ตกผลึกหัวใจหวั่นไหวตาม   

รักแห่งสยามนามนี้ที่ลือชื่อ      หนังฝีมือบทดีมีวาบหวาม

ฉากม้าหินโดนใจให้คิดตาม    คิดถึงกล้าม  ดีเจเอ้ เจ๊หมายปอง   

 

แผนผังกลอน 8

กลอนสุภาพ หมายถึง บทประพันธ์ประเภทหนึ่งที่ใช้คำสุภาพ  จุดเด่นคือมีสัมผัส  ส่วนใหญ่หมายถึง  กลอนแปดหรือกลอนตลาด

แผนผังกลอนสุภาพ

             

ตัวอย่าง แสดงกลอน 2 บท

 

กลอนสุภาพพึงมีจำกำหนด                   กลอนหนึ่งบทสี่วรรคกรองอักษร

 

วรรคละแปดพยางค์นับศัพท์สุนทร       อาจยิ่งหย่อนเจ็ดหรือเก้าเข้าหลักการ

 

ห้าแห่งคำคล้องจองต้องสัมผัส           สลับจัดรับรองส่งประสงค์สมาน

 

เสียงสูงต่ำต้องเรียงเยี่ยงโบราณ         เป็นกลอนกาน์ครบครันฉันนี้เอย

 

 

 

แผนผัง คณะ ประกอบด้วย

1.1 กลอน 4 วรรค นับเป็น 1 บท บทหนึ่งมี 4 บาท บาทละ 2 วรรค รวมเป็น 4 วรรค ดังกล่าวแล้ว(1

บาทอาจเรียกว่า 1 คำกลอนก็ได้ ) วรรคที่ 1 มีชื่อเรียกว่า วรรคสลับ วรรคที่ 2 มีชื่อเรียกว่า วรรครับ วรรคที่ 3 มีชื่อเรียกว่า วรรครอง วรรคที่ 4

มีชื่อเรียกว่า วรรคส่ง

 

1.2 วรรคหนึ่งๆมี 8 พยางค์(อาจใช้ 7 หรือ 9 พยางค์ก็ได้ ) พยางค์สุดท้ายของวรรคที่หนึ่งให้สัมผัสกับพยางค์ที่ 3 หรือ 5 ของวรรคที่2 (บางครั้งอาจอนุโลมให้สัมผัสกับพยางค์ที่ 2,4 หรือ 6ก็ได้ )

 

1.3 พยางค์สุดท้ายของวรรคที่ 2 ให้สัมผัสกับพยางค์สุดท้ายของวรรคที่ 3

 

1.4พยางค์สุดท้ายของวรรคที่ 3 ให้สัมผัสกับพยางค์ที่ 3 หรือ 5 ของวรรคที่ 4 (บางครั้งอาจอนุโลมให้สัมผัสกับพยางค์ที่ 2,4 หรือ 6ก็ได้ )

1.5พยางค์สุดท้ายของวรรคที่ 4 ให้สัมผัสกับพยางค์สุดท้ายของวรรคที่ 2 ในบทต่อไป 1.6 เสียงวรรณยุกต์ ที่นิยมใช้ในการแต่งกลอน มีดังนี้คือ

พยางค์สุดท้ายของวรรคที่ 2ต้องใช้เสียงจัตวา หรือเสียงเอก หรือเสียงโท และพยางค์สุดท้ายของวรรคที่ 4 นิยมใช้วรรณยุกต์สามัญ หรือเสียงตรีและพยางค์นี้ไม่นิยมใช้เสียงวรรณยุกต์ที่ซ้ำกับพยางค์สุดท้ายของวรรคที่ 2 หรือพยางค์สุดท้ายของวรรคที่ 3

สัมผัส มีหลายอย่างได้แก่

1. สัมผัสสระ หมายถึงคำที่อยู่ในสระเดียวกันและอยู่ในมาตราเดียวกัน

2. สัมผัสอักษร แท้จริงคือ สัมผัสเสียงพยัญชนะ การที่ใช้ว่าสัมผัสอักษร แทนที่จะใช้ให้ตรงความหมายว่าสัมผัสเสียงพยัญชนะก็เพราะโดยมากในภาษาไทย ตัวอักษรเดียวกันมักออกเสียงเดียวกัน เมื่อเข้าใจข้อยกเว้นแล้ว จะเรียกสัมผัสอักษรต่อไปก็ได้ เพื่อความสะดวก

 

3.สัมผัสนอก หมายถึง สัมผัสบังคับ สัมผัสบังคับหรือสัมผัสนอกเป็นสัมผัสสระไม่ บังคับสัมผัสอักษรเลย

 

4. สัมผัสใน หมายถึง สัมผัสไม่บังคับผู้แต่งเติมเข้ามาเองตามความพอใจ สัมผัสในมีทั้งที่เป็นสัมผัสสระและสัมผัสอักษร สัมผัสชนิดหลังนี้ผู้แต่งนิยมกันมาก

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แหล่งอ้างอิง : หนังสือเรียนการแต่งคำประพันธ์

 

 

โฆษณา